Kolejne dobre wieści z jednego z brandów naszej spółki.  Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions podpisała z Urzędem Miasta Rzeszowa umowę na realizację badań diagnostycznych dotyczących rozwoju turystyki w Rzeszowie. Badania terenowe (ilościowe i jakościowe) oraz analiza desk research potrwają do połowy września, natomiast realizacja części analitycznej oraz publikacja raportu końcowego przewidziane są na koniec października bieżącego roku.

Wyniki badań zostaną upublicznione na stronie Urzędu Miasta Rzeszowa.

O powadze i skali badań świadczy fakt, iż ich wyniki posłużą do opracowania Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Rzeszowa na lata 2014-2020.

 

Porozmawiajmy o Twoim projekcie w naszym biurze lub u Ciebie!