Miło nam poinformować, że agencja badawczo-marketingowa, która jest podmiotem Grupy W&W sp. z o. o z siedzibą w Rzeszowie, zaprojektowała oraz zrealizowała badania społeczne dla Młodzieżowej Agencji Pracy Wolontarystycznej i Staży, na potrzeby projektu „Interaktywny Animator”. Projekt był współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Celem badania było zdiagnozowanie aktualnego stanu wiedzy młodzieży na temat aktywności społecznej.

Badanie zostało przeprowadzone poprzez bezpośredni indywidualny wywiad kwestionariuszowy tzw. PAPI, wśród studentów, uczniów szkół średnich oraz zawodowych, na terenie powiatu rzeszowskiego. Wyniki badań pozwoliły na opracowanie portalu badawczo-informacyjnego, ułatwiającego identyfikację potrzeb oraz rozwiązywanie problemów młodzieży z powiatu rzeszowskiego, poprzez zarządzanie i udostępnianie informacji.

Agencja Fast Solutions była odpowiedzialna za opracowanie metodologii badania, realizację wywiadów ankietowych, analizę zgromadzonych danych oraz za sporządzenie raportu końcowego.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie w naszym biurze lub u Ciebie!