W dniach od 6 do 9 lutego 2014 roku, agencja badawczo-marketingowa Fast Solutions zrealizowała badania opinii klientów Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Badania były przeprowadzane poprzez indywidualny wywiad kwestionariuszowy, tzw. PAPI. Celem badań było poznanie opinii klientów nt. jakości obsługi i sprawności funkcjonowania Urzędu.

Do zadań agencji Fast Solutions należało zebranie materiałów do badań, przeprowadzenie ankiet, jak również przygotowanie raportu końcowego, który zawierał szczegóły nt. przeprowadzonych prac oraz wnioski końcowe.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie w naszym biurze lub u Ciebie!