Z radością zawiadamiamy, że należąca do naszej spółki Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions rozpoczyna realizację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego usługi doradztwa merytorycznego związanej z pięcioma badaniami ewaluacyjnymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Usługę doradztwa merytorycznego ABM Fast Solutions będzie świadczyła przez cały 2014 rok.

Po Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, dla którego realizujemy badania satysfakcji klientów, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego jest kolejną z dużych regionalnych instytucji, które zdecydowały się nam zaufać i powierzyć realizację ważnych aspektów badawczych.  Zatem przystępujemy do wytężonej pracy!

Porozmawiajmy o Twoim projekcie w naszym biurze lub u Ciebie!