Grupa WW sp. z o.o. realizuje projekt pt. Transfer technologii, w postaci licencji systemu DMP wraz z Data Stream’em, do firmy Wnioskodawcy, w ramach Projektu ARP S.A. – Sieć Otwartych Innowacji, Działanie 2.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: Otwarte Innowacje – wspieranie transferu technologii, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cel i efekty projektu

Celem projektu jest uzyskanie wsparcia na wdrożenie technologii w postaci Systemu DMP wraz z Data Streamem. Wykorzystanie systemu klasy DMP pozwoli na świadczenie przez Grupa WW sp. z o.o. ulepszonych usług marketingowych dzięki dostępowi do informacji na temat profili behawioralnych użytkowników w sieci.

Wartość dofinansowania

Dofinansowanie projektu z UE: 840 000, 00 PLN
Kwota wydatków kwalifikowanych: 1 200 000, 00 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

Porozmawiajmy o Twoim projekcie w naszym biurze lub u Ciebie!