Należąca do naszej spółki Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions rozpoczęła realizację kolejnego projektu dla Urzędu Miasta Rzeszowa.

Tym razem zadanie obejmuje wykonanie inwentaryzacji obiektów sportowych, rekreacyjnych i scen na terenie miasta Rzeszowa. Zlecenie obejmie analizę desk research, badania terenowe oraz opracowanie szczegółowego raportu obejmującego zarówno analizę wyników, jak i przygotowanie wniosków oraz rekomendacji.

 

Porozmawiajmy o Twoim projekcie w naszym biurze lub u Ciebie!