Należąca do naszej spółki Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions rozpoczyna realizację kolejnej edycji badania satysfakcji klientów w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim z siedzibą w Rzeszowie. Już drugi raz z rzędu Urząd zdecydował się powierzyć nam zaprojektowanie i wykonanie przedmiotowego badania.

W tym roku w badaniu weźmie udział blisko 400 klientów Urzędu. Podobnie jak w ubiegłej edycji, również i tym razem badania będą przeprowadzane metodą PAPI, a więc w formie indywidualnych wywiadów kwestionariuszowych realizowanych przez doświadczonych, przeszkolonych ankieterów.Celem badań będzie poznanie opinii klientów nt. jakości obsługi i sprawności funkcjonowania Urzędu.

Wyników badań przedstawionych w formie raportu podsumowującego można spodziewać się na przełomie maja i czerwca bieżącego roku.

 

Porozmawiajmy o Twoim projekcie w naszym biurze lub u Ciebie!