Spieszymy donieść, że ponownie zrealizowaliśmy badania jakości obsługi dla firmy Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o., będącej częścią grupy Arriva, należącej do Deutsche Bahn.

W pierwszej edycji badania (rok 2014), przeprowadzonych zostało ponad 380 audytów w 7 oddziałach przewoźnika zlokalizowanych w południowej części Polski, a w drugiej edycji (rok 2015) – ponad 770 audytów w 15 oddziałach na terenie całego kraju.

Nasi audytorzy podróżując autobusami kursowymi, weryfikowali stosowanie standardów jakości obsługi pasażera przez pracowników firmy (kierowców) oraz oceniali warunki podróży w odniesieniu do przyjętej przez spółkę polityki jakości.

Ponowne powierzenie nam tak odpowiedzialnego pod względem logistycznym przedsięwzięcia, jest dla nas prawdziwym powodem do dumy i równocześnie potwierdza zasadność naszej przynależności do ścisłego grona ogólnopolskich firm badawczych.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie w naszym biurze lub u Ciebie!