Pod koniec roku agencja badawczo-marketingowa Fast Solutions, będąca marką firmy Grupa W&W sp. z o. o., przeprowadziła badania marketingowe nt. „Rozpoznawalność funkcjonowania e-BOK i eko-faktura w świetle prowadzonych akcji promocyjnych”. Badanie zostało przeprowadzone metodą telefoniczną, tzw. CATI.

Agencja badawczo-marketingowa Fast Solutuions specjalizuje się w projektowaniu oraz realizacji skutecznych rozwiązań z zakresu badań rynku i opinii, ewaluacji i analiz. Bogate doświadczenie agencji pozwala na szybkie wdrażanie założeń projektowych oraz dokładnej analizie uzyskanych wyników badań.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie w naszym biurze lub u Ciebie!