Miło nam poinformować, że na zlecenie Uniwersytetu Rzeszowskiego zrealizowaliśmy specjalistyczne badanie ewaluacyjne polegające na ocenie wyników testowania platformy współpracy handlowej w środowisku małych i średnich polskich firm z terenów transgranicznych.

Celem projektu było wsparcie elektronicznej, transgranicznej współpracy handlowej pomiędzy małymi i średnimi przdsiębiorstwami, z obszarów pogranicza Polski południowo-wschodniej. Badaniem zostały objęte firmy z sektora MSP z terenu Słowacji i Polski.

Podsumowaniem badania był szczegółowy raport, który zawierał szczegóły z przebiegu badania, jak również szczegółowe wnioski i rekomendacje.

 

Porozmawiajmy o Twoim projekcie w naszym biurze lub u Ciebie!