Grupa W&W sp. z o.o przypieczętowała swoje uczestnictwo w projekcie pt. Zielona firma – kluczem do konkurencyjności przedsiębiorstw zdobyciem certyfikatu Zielonej Firmy.

Projekt realizowany był w okresie od 30.06.2014r. do 10.09.2014r. i składał się z analizy potrzeb proekologicznych przedsiębiorstwa, szkoleń z zakresu rozwiązań proekologicznych i źródeł ich finansowania oraz doradztwa w zakresie opracowania planu wdrożenia rozwiązań proekologicznych.

Projekt ma charakter szkoleniowo-doradczy i adresowany jest do właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw.  W ramach projektu przeprowadzana jest:

Analiza: potrzeb proekologicznych przedsiębiorstwa

Szkolenia: z zakresu rozwiązań proekologicznych oraz źródeł ich finansowania

Doradztwo: dotyczące opracowania planu wdrożenia rozwiązań proekologicznych

Porozmawiajmy o Twoim projekcie w naszym biurze lub u Ciebie!