Miło nam Państwa poinformować, że Grupa W&W sp. z o.o. bierze udział w projekcie „MANAGE IT! – adaptacja rozwiązań wspomagających współpracę sfery nauki i biznesu” .

W ramach niniejszego projektu oddelegowani pracownicy naszej spółki przejdą specjalistyczne szkolenia w zakresie ZARZADZANIA PROJEKTAMI (monitorowanie przebiegu projektów oparta na metodzie Earned Value ) ZARZADZANIA PROCESAMI (statystyczna kontrola i doskonalenie procesów oparte na metodologii 6 Sigma), ZARZADZANIA ZASOBAMI (wielokryterialna optymalizacja procesu pozyskiwania zasobów w warunkach niekompletnej informacji wejściowej o jakości tych zasobów), ZARZADZANIA CZASEM (zarządzanie poprzez cele oparte na tzw. metodologii Rynku celów).

Porozmawiajmy o Twoim projekcie w naszym biurze lub u Ciebie!