Bardzo miło jest nam poinformować, iż Grupa W&W sp. z o. o.  nawiązała współpracę z Uniwersytetem Rzeszowskim.

Celem nawiązania owej współpracy jest uzyskanie efektu synergii działań, wymiany doświadczeń, transferu wiedzy, komercjalizacji wyników badań, dyfuzji innowacji w przestrzeni rynkowej i osiągnięcia wzajemnych korzyści na rzecz wzrostu potencjału gospodarczego oraz zapewnienia dynamicznego rozwoju innowacyjnej działalności.

Obie strony zobowiązują się efektywnej współpracy, której celem jest praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu technologii i promocji.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie w naszym biurze lub u Ciebie!