Spółka powstała poprzez połączenie dotychczasowych doświadczeń i zespołów pracowniczych rzeszowskich firm działających w sektorze IT (W&W Solutions sp. z o.o. oraz Agencji Interaktywnej Stormbytes Maciej Drzał), a także branży badań rynku i opinii (Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions, działającej w ramach struktur Fundacji Polska Przedsiębiorcza).

Prezesem spółki Grupa W&W sp. z o.o. został Wojciech Polar, dotychczasowy wiceprezes W&W Solutions sp. z o.o.

Na członków zarządu zostali powołani Krzysztof Krudysz oraz Maciej Drzał. Partnerem zarządzającym spółki oraz jednocześnie jej wiceprezesem został Wojciech Furmanek.

Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions od tego momentu stała się wyspecjalizowaną marką firmy Grupa W&W sp. z o.o., a jej głównym zadaniem jest obecnie obsługa klientów biznesowych i instytucjonalnych w zakresie badań rynku i opinii. Poprzez aktywną współpracę ze środowiskiem naukowym oraz wykorzystanie zaplecza logistycznego spółki, ABM Fast Solutions rozszerza zasięg swojej działalności na teren całej Polski, a także podejmuje pierwsze projekty badawcze dla nowych branż. Dyrektorem zarządzającym ABM Fast Solutions został Krzysztof Krudysz, członek zarządu Grupa W&W sp. z o.o., dotychczasowy właściciel Fast Solutions.

Agencja Interaktywana Stormbytes Maciej Drzał powiększona o zespół współpracowników W&W Solutions sp. z o.o., została przekształcona w nową, wyspecjalizowaną markę – Agencję Interaktywną e-Medialni. Zmiana dotychczasowej nazwy związana jest m.in. z rozszerzeniem zakresu usług o realizację zleceń z zakresu content marketingu oraz badań usability i user experience. Na stanowisko dyrektora zarządzającego Agencji Interaktywnej e-Medialni został powołany Maciej Drzał, członek zarządu Grupa W&W sp. z o.o., dotychczasowy właściciel Agencji Stormbytes.

Grupa W&W sp. z o.o. dzięki zsynchronizowanej realizacji projektów zapewnia swoim Klientom możliwość kompleksowej i całościowej obsługi.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie w naszym biurze lub u Ciebie!