W kwietniu 2104 roku marka Grupy W&W sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie, agencja badawczo-marketingowa Fast Solutions, zrealizowała na potrzeby projektu zrealizowanego przez TLC Consulting, badania jakościowe (B2B i B2C), dla jednego ze swoich kluczowych klientów, z sektora bankowego.

W ramach badań fokusowych (FGI) przebadane zostały cztery grupy klientów – dwie złożone z klientów biznesowych oraz dwie składające się z klientów indywidualnych. Badania jakościowe zostały uzupełnione o elementy metod badawczych, z zakresu user experience oraz usability.

Do zadań agencji Fast Solutions należało dobór oraz przygotowanie narzędzi badawczych, przygotowanie otoczenia do przeprowadzenia badania, jak również przygotowanie raportu końcowego, zawierającego opis działań przeprowadzonych w ramach badań oraz wnioski końcowe.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie w naszym biurze lub u Ciebie!