Krzysztof Krudysz, Dyrektor Zarządzający ABM Fast Solutions, Członek Zarządu Grupa W&W sp. z o.o., był uczestnikiem debaty pn. Organizacja i realizacja staży studenckich z perspektywy pracodawców, pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Socjologii UR oraz studentów kierunku socjologia.

Celem wydarzenia była wymiana poglądów środowiska akademickiego, pracodawców i studentów na temat realizacji staży i praktyk zawodowych jako sposobu na przygotowywanie osób studiujących na kierunku socjologia do pracy w zawodzie socjologa. Debata organizowana jest w ramach projektu UR – nowoczesność i przyszłość regionu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu Rzeszowskiego, pracodawców zatrudniających absolwentów kierunku socjologia (reprezentujący zarówno sektor publiczny, jak i prywatny) oraz studenci kierunku socjologia. Dyrektor ABM Fast Solutions  reprezentował naszą spółkę jako firmę zatrudniającą absolwentów kierunku „Socjologia”, w charakterze specjalistów ds. badań i analiz, ale także audytorów i ankieterów w badaniach ilościowych i jakościowych.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie w naszym biurze lub u Ciebie!