Targi Innowacji i Przedsiębiorczości 4 FUTURE za nami. W trakcie dwóch dni targów mieliśmy okazję zaprezentować swoje usługi osobom odwiedzającym targi, a także nawiązać cenne relacje z  firmami- lokatorami Instytucji Otoczenia Biznesu, takich jak Parki Nauki i Technologiczne, Inkubatory Technologiczne i Przedsiębiorczości, Akademickie Inkubatory Technologiczne i Przedsiębiorczości oraz Centra Transferu Technologii, jak również z przedstawicielami Instytucji Otoczenia Biznesu. Krzysztof Krudysz, członek zarządu naszej spółki, wziął również udział w prezentacji usług Grupa W&W sp. z o.o. podczas konferencji.

Targom towarzyszyła akcja promocyjna obejmująca m.in. spoty w rozgłośniach radiowych na Dolnym Śląsku oraz ekspozycja plakatów i ulotek. Czekamy na kolejne edycje tego interesującego wydarzenia!

Porozmawiajmy o Twoim projekcie w naszym biurze lub u Ciebie!