Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions, na zlecenie firmy JBcomm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wykonała ogólnopolskie badanie ankietowe metodą CATI na próbie 300 firm z sektora małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw, zatrudniających powyżej 500 pracowników. Badanie zostało zrealizowane na potrzeby projektu pn. “JBcomm – komunikacja odpowiedzialna społecznie. Wdrożenie strategii CSR drogą do rozwoju kompetencji spółki” przeprowadzanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy  (Swiss  Contribution)  i  dotyczyło  działań  firm  w  obszarze  CSR, z naciskiem na zaangażowanie społeczne oraz ochronę środowiska.

Efekty badania można zobaczyć w notkach prasowych, które pojawiły się m.in. na portalach w PulsHR.pl, MarketingNews.pl, internetowych wydaniach  Dziennika Gazeta Prawna oraz dodatku ekonomia na portalu Rzeczpospolita.

 

Porozmawiajmy o Twoim projekcie w naszym biurze lub u Ciebie!