research rynku

Każdy przedsiębiorca powinien na bieżąco monitorować sytuację na rynku (research), aby jego firma przynosiła jak największe profity i cieszyła się pozytywną opinią wśród konsumentów. Przeprowadzenie dokładnego researchu rynku może mieć duży wpływ na rozwój i dobrą koniunkturę przedsiębiorstwa. W tym celu należy wykorzystać odpowiednie narzędzia, takie jak badania rynkowe i marketingowe.

Research rynku a strategia marketingowa przedsiębiorstwa

Badania rynku polegają na wyszukiwaniu, gromadzeniu i interpretacji informacji na temat procesów zachodzących na rynku. Poznanie konkurencji, preferencji konsumentów, obecnie panujących trendów i prognoz jest niezbędne do tego, aby przetrwać na rynku. By prowadzić skuteczną ekspansję, należy się ciągle dostosowywać do zmieniającej się rzeczywistości. Dokładny research rynku jest do tego istotnym środkiem. W dobie ogromnej konkurencji rynkowej nieustanna obserwacja zmian i trzymanie przysłowiowej „ręki na pulsie” często przesądza o sukcesie lub upadku przedsiębiorstwa.

Prowadząc jakąkolwiek działalność, należy pamiętać, że gusta i potrzeby klientów ciągle ewoluują i ulegają zmianie. Wiedza o tych mechanizmach pozwoli firmie na opracowanie strategii marketingowej, która będzie dostosowana do wymogów konsumentów.

Narzędzia, których warto użyć aby przeprowadzić research rynku

Aby przeprowadzić działania, które pozwolą zorientować się w aktualnych trendach w otoczeniu rynkowym, do dyspozycji jest multum środków. Należy dobrać je tak, aby uzyskać jak najbardziej miarodajny i wiarygodny obraz sytuacji rynkowej.

Badania rynkowe to narzędzie dające olbrzymie możliwości dla tych, którzy chcą się zorientować w obecnie panujących zjawiskach na rynku, poznać ich przyczyny i prognozowane rezultaty. Celem badań rynkowych jest też poznanie strategii konkurencji, podjęcie trafnych decyzji i dostosowanie się do sytuacji rynkowej tak, aby odnieść jak największy sukces. Badania rynku obejmują m.in. pomiary popytu i podaży na produkty bądź usługi, badania dotyczące ewentualnej zmiany ceny produktu czy wejścia na rynek. W zależności od informacji, które chcielibyśmy uzyskać, wykonać należy określone analizy.

Producent, który chce się dowiedzieć ile osób zna jego markę i korzysta z jej usług, zleca przeprowadzenie badań ilościowych. Natomiast jeśli interesuje go zagadnienie związane z motywami, które kierują konsumentami przy zakupie produktów danej firmy, posługuje się badaniami jakościowymi. Wybór odpowiedniej próby badawczej może dać wyniki reprezentatywne nawet dla całego kraju.

Badania marketingowe mają odmienne zastosowanie niż badania rynkowe. Różnią się przede wszystkim tym, że wpływają na przyszły charakter rynku. Natomiast badania rynku pozwalają poznać sytuację aktualną i prognozować jej rozwój. Według specjalistów badania marketingowe są bardziej subiektywne. Obejmują m.in. analizę efektywności działań marketingowych, badania produktów, branży czy segmentacji rynku.

Zarówno w przypadku badań rynku, jak i marketingowych, najczęściej wykorzystywaną metodą zbierania danych jest ankieta. Polega ona na uzyskiwaniu odpowiedzi od respondentów na konkretne pytania. Jeśli dane przedsiębiorstwo chce wprowadzić na rynek nowy produkt, wówczas zleca badanie marketingowe produktu. Polega ono na sprawdzeniu oczekiwań klientów i zapotrzebowania na dany wytwór – na przykład komputer. Czy konsumenci wybierają częściej model stacjonarny czy przenośny? Jakie mają oczekiwania cenowe w porównaniu do określonych parametrów technicznych? Co powinno go wyróżniać na tle innych produktów na rynku, aby zachęcić do zakupu? Przeprowadzenie researchu rynku, dzięki któremu poznamy odpowiedź na podobne pytania, może skutkować wprowadzeniem na rynek oryginalnego produktu, który zyska popularność wśród klienteli.

Jak wykorzystać research rynku w content marketingu?

Osoby zajmujące się marketingiem nieustannie korzystają z researchu rynku, by pozyskać informacje o ostatecznych odbiorcach usługi czy produktu. Jest to oczywiście dyktowane potrzebą maksymalnego dostosowania profilu działalności do faktycznego popytu. Właśnie dlatego research rynku stanowi nieodłączny element działań z obszaru content marketingu. Najpierw trzeba poznać klienta, jego potrzeby, później stworzyć odpowiednie treści, a następnie zbadać jego skuteczność. Analiza rynku i otoczenia marketingowego jest niezbędna każdemu przedsiębiorstwu.

Więcej o content marketingu w innych artykułach na naszym blogu:

„Narzędzia, które ułatwiają tworzenie treści marketingowych”

„Kluczowy element nowoczesnej strategii marketingowej”

A jeżeli chcesz oddać research oraz tworzenie treści na stronę/fanpage swojej firmy profesjonalnemu zespołowi, skontaktuj się z nami!

Porozmawiajmy o Twoim projekcie w naszym biurze lub u Ciebie!